Het kan zijn dat u, na het verlies van uw dierbare, een klankbord 

nodig heeft. Met mijn ervaring als begeleider van mensen met 

psychische en emotionele problemen kan ik u ondersteuning bieden 

in de periode na het overlijden van uw dierbare. In overleg kunnen 

we bepalen op welk gebied u extra ondersteuning nodig heeft.