Het afscheid is bepalend voor uw verwerking van het verlies van 

uw dierbare. Ik zal daarom alles in nauw overleg met u bespreken, 

zodat u uw persoonlijke wensen kenbaar kunt maken. Wanneer 

het moment daar is kunt u zich richten op het afscheid nemen 

van uw dierbare terwijl ik er zorg voor draag dat het afscheid 

wordt uitgevoerd zoals u het met mij heeft besproken.